Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Tarabya/İstanbul Şapel Çatısı Onarımı 2010

 

 

Büyükelçilik Yazlık Tesislerinin arsası üzerinde Osmanlı dönemi taş yığma yapılarından biri olan hamamın şemsiye kubbeli ana bölümü, 1890 yılında Büyükelçi von Radowitz’in önerisi üzerine Fransız mimar Garnier tarafından bir Protestan şapele dönüştürülmüş. Herhalde 1893’te, daha ilk gerekli onarımda, neme karşı önlem olarak,  kubbenin üzeri günümüze dek

kalacak olan  kiremit ile örtülmüştür.

 

İçeriden  gözlenen çatlaklar ve çatıdan gelen neme karşı önlem almak üzere kiremit örtünün bir bölümü açıldı. Kubbenin moloz ve dolgu malzemesi ile piramit şeklinde %18,5 eğimle örtüldüğü ve üzerine doğrudan kiremitlerin  döşenmiş olduğu saptandı. Dolgu kaldırılarak tuğla örgü kubbe meydana

çıkartıldı. Dört köşedeki konkav üçgenlerin üzerinde dikey yönde çatlaklar görüldü. (l= 0.6-1.0m, d= 0.3-1.0cm)  Köşelerde, gergi olarak yatayda, çift kat yerleştirilmiş olan 16/16 cm ahşap

gergiler tamamen çürümüşlerdi.

 

Tuğladan oluşturulmuş, sıvalı saçak kornişi, yer yer hasarlı ve kuzey doğu yönünde bir bölümü ise tamamen eksikti. Kornişin profiline uygun hazırlanan bir kalıba, dökülen ince bir donatılı beton kaplama ile eksik bölümler tamamlandı, yerinden oynamış tuğlalar da sabitleştirilerek saçak kornişi yeniden oluşturuldu. Statik hesaplar doğrultusunda taşıyıcı duvarları ve kubbeyi çevreleyen bir betonarme hatıl kuşak yapıldı. İşlevini yitirmiş olan ahşap  gergilerin yerine,köşelerin güçlendirilmesini sağlamak için, kuşağa bağlı olarak oluşturulan üçgen beton platformlar

üzerlerine ahşap çatı strüktürün ayakları yerleştirildi ve  yüklerin taşıyıcı duvarlar üzerinden temele iletilmesi sağlandı. Ahşap taşıyıcı sistem kontrplak ile kaplandı. Üzeri çatı membranı , düz/kontra çıta ve mevcuda uygun Marsilya tipi kiremitle kapatıldı. Saçakta çepeçevre oluşturulan boşluktan çatı arasının doğal havalandırılması sağlandı. Bakır yağmur dere ve inişleri yenilendi.

 

Yorumyapi.com - Tüm hakları saklıdır.